Consolidare si amenajare maluri Lacul Bisericii si zona adiacenta si amenajarea lacului Curiacul din municipiul Campina
Studiu de Fezabilitate, documentatii pentru obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism, Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de Executie, PAC.
Beneficiar: Primaria Municipiului Campina
Principalele caracteristici

  • Amenajare a unui spatiu de recreere si promenada, creare a unor spatii dedicate pescuitului, amenajare a parcului adiacent lacului, cat si al unor spatii de joaca pentru copii
  • Suprafata amenajata: 9152 mp ( parc si maluri lac) si 17752 mp (lac)
  • cai de acces 1191 mp (zona parc), 1332 mp (alee mal lac)
Amenajare Lacul Bisericii,Campina

PUZ al zonei centrale a orasului Popesti Leordeni
Beneficiar: Consiliul Local al orasului Popesti Leordeni
Principalele caracteristici

  • Suprafata studiata 11 ha
  • Zona complexa, cu functiuni multiple
PUZ Popesti Leordeni

 

Romana
English