Proiectarea instalatiilor de supraveghere a functionarii centralei termice de zona, cu semnalizarea noxelor si a intreruperii flacarii
Beneficiar: Primaria Municipiului Caracal
Principalele caracteristici-proiectul a constat in modernizarea centralei termice de zona prin:

  • inlocuirea cazanelor existente cu cazane noi, performante 2x25 Gcal/h
  • inlocuirea pompelor
  • montare sistem modern de conducere si supraveghere centrala termica de zona cu semnalizarea noxelor si intreruperii flacarii
  • inlocuirea retelei de distributie pe o lungime de 10,15 km si montarea punctelor de contorizare a agentului termic la fiecare scara de bloc

Verificare tehnica proiect "Fabrica de gaze tehnice Calarasi
Beneficiar: SIAD ROMANIA SRL

SIAD Romania

Proiectarea lucrarilor pentru instalatia de epurare gaze arse de la cuptoarele cu inductie
Beneficiar: METERRA SA - Giurgiu
Principalele caracteristici-proiectul a constat in realizarea unor instalatii complexe pentru preluarea si epurarea gazelor ce se degaja in procesul de topire a otelului pentru incadrarea in normele de protectia mediului. De asemenea, a fost proiectata si o instalatie de epurare a apelor uzate.

Mettera Giurgiu

Lucrari de modernizare a obiectivului de investitie: OTELARIA ELECTRICA
Beneficiar: S.C. SMR Bals SA
Principalele caracteristici-proiectul cuprinde solutiile tehnice privind:

  • Instalatia de captare-epurare a gazelor rezultate in timpul procesului de productie, de la cuptorul electric cu arc de 50to, cat si de la instalatia de metalurgie in oala de turnare de tip "LF"
  • instalatia de alimentare cu materiale de adaos si feroaliaje cu cantarire si dozare electronica, dotata cu calculator de proces
  • reabilitarea instalatiei hidraulice de basculare a cuptorului electric de 50 t
  • montarea instalatiei de degazare a oalei de turnare in recipient si a instalatiei de producere a vidului cu pompe mecanice
SMR Bals

Proiectare faza PTh+DE Rampa transfer produse petroliere din vagoane in nave
Beneficiar: S.C. Beo Trade Com SRL
Principalele caracteristici-proiectul cuprinde realizarea unei rampe pentru descarcarea/incarcarea simultana a 12 vagoane cisterna in/din barje fluviale si dotarea cu toate instalatiile anexe de stins incendiu si de epurare a apelor impurificate cu produse petroliere.

Rampa transfer produse petroliere

 

Romana
English